Hợp chất nào của nitơ không được tạo...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Hợp chấ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Hợp chất nào của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại:
A. NO B. NH4NO3 C. NO2 D. N2O5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D vì HNO3 là chất oxh mạnh nên khi tham gia phản ứng sẽ tạo ra các sản phầm khử có số oxi hóa thấp hơn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP