Có thể phân biệt muối amoni với các...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Có thể ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dùng với dung
dịch kiềm, vì khi đó
A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạc
B. Thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm
C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm
D. Thoát ra chất khí không màu, không mùi

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP