Có các phát biểu sau: 1 Hợp kim...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Có các phát biểu sau: (1) Hợp kim thé...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại
Có các phát biểu sau: (1) Hợp kim thép (Fe-C) ít bị ăn mòn hơn sắt. (2) Hợp kim Al-Cu-Mn-Mg nhẹ và cứng, dùng trong chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ. (3) Hợp kim vàng tây (Au-Ag-Cu) cứng hơn vàng nguyên chất. (4) Hợp kim Bi-Pb-Sn có nhiệt độ nóng chảy rất cao. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A.l. B. 2. C.3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các phát biểu đúng : (2) và (3)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP