Cho 7 22 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm sắt và một...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm sắt và một kim loại M có hoá trị không đổi.

Chia X thành 2 phần bằng nhau:

Phần (1) : tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra 2,128 lít khí (đktc)

Phần (2) : tác dụng với dung dịch HNO3 dư tạo ra 1,792 lít (đktc) NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5).

Phần trăm khối lượng của M trong X là

A 22,44%. B. 55,33%. C. 24,47%. D.11,17%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi số mol của Fe và M trong mỗi phần là a và b

Phản ứng với HCl:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Phản ứng với HNO3:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Suy ra: a = 0,05 mol, bn= 0,09

Mặt khác:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Chọn được giá trị của n = 3 và M = 27 (Al)

%mAl = 22,44%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP