Cho sơ đồ phản ứng của kim loại...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho sơ đồ phản ứng của kim loại M với...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho sơ đồ phản ứng của kim loại M với HNO3 như sau :

M + HNO3 → M(NO3)n + NxOy + H2O

Sau khí cân bằng PTHH, hệ số tối giản của HNO3

A. (3x - 2y)n. B. (3x - y)n. C. (2x - 5y)n. D.(6x - 2y)n.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

D nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP