Phát biểu nào sau đây không đúng ?...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phát biểu nào sau đây không đúng ? A....

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Kim loại cesi được dùng để làm tế bào quang điện

B. Kim loại crom được dùng để làm dao cát kính.

C. Kim loai bạc dược dùng để làm dây dẫn điện trong gia đình

D. Kim loại chì được dùng để chế tạo điện cực trong acquy.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mặc dù bạc dẫn điện tốt nhưng do đắt nên không dùng làm dây dẫn điện

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP