Một viên bi sắt có đường kính 2cm...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Một viên bi sắt có đường kính 2cm ng...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Một viên bi sắt có đường kính 2cm ngập trong một cốc chứa 100ml axit có pH = 0, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Bán kính viên bi sắt sau phản ứng (coi rằng viên bi bị mòn đều từ mọi phí, khối lượng riêng của sắt là 7,8 g/cm3)là:

A. 0,56cm B. 0,84cm C.0,78cm D.0,97cm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Số mol H+ là 0,1 mol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Khối lượng sắt bị tan là: 2,8 gam

Vậy thể tích sắt bị mất đi :

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Thể tích ban đầu của viên bi:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Vậy thể tích của viên bi sắt còn lại sau phản ứng là: V2 = V1 – V = 3,83 cm3

Bán kính viên bi còn lại:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP