Kim loại M phản ứng với oxi để...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Kim loại M phản ứng với oxi để tạo th...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Kim loại M phản ứng với oxi để tạo thành oxit. Khối lượng oxi đã phản ứng bằng 40% khối lượng kim loại đã dùng. Kim loại M là:

A. Na B. Ca C.Fe D.Al

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đặt công thức của oxit kim loại là MOx

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Lập bảng

X 1/2 1 4/3 3/2
M 20 40 53,33 60

Vậy kim loại M là Ca, oxit tạo thành là CaO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP