Phát biểu nào sau đây là sai ?...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Tr...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Trong một chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng thì tính kim loại tăng dần.

B. Trong một nhóm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng,

C. Kim loại có độ âm điện bé hơn phi kim trong cùng chu kì.

D. Đa số các kim loại đều có cấu tạo tinh thể.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong một chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng thì tính kim loại giảm dần

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP