Cấu hình electron nguyên tử của ba nguyên...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cấu hình electron nguyên tử của ba ng...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cấu hình electron nguyên tử của ba nguyên tố X, Y, Z lần lượt là ls22s22p63s2, ls22s22p63s23p64s1, ls22s22p63s1. Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì cách sắp xếp nào sau đây đúng ?

A. Y <Z< X. B. X <Z< Y.

C.X ≤ Y ≤ Z. D. Z << X < Y

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X và Z cùng chu kì, ZX > ZZ nên tính kim loại của X < Z

Y và Z cùng nhóm IA; ZY > ZZ nên tính kim loại của Y > Z

Suy ra tính kim loại: X < Z < Y

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP