Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Dãy nào sau đây chỉ gồm các polim...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime được dùng làm chất dẻo

A. poli(vinyl doma), polietilen, poli(phenol-fomandehit)

B. polibuta-1,-đien,poliacrilonitrin, poli(metylmetacrylat)

C. Xenlulozo, poli(phenol-foinandehit), poliacrilonitrin

D. poli(metyl metacry lat), polietilen, poli(hexametylen adipamit)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A đúng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP