Hỗn hợp X gồm tất cả các este...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp X gồm tất cả các este chứa vòng benzen...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp X gồm tất cả các este chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C8H8O2. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH dư, thu được a muối và b ancol. Tổng (a+b) là?

  • A. 6.
  • B. 7.
  • C. 8.
  • D. 9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C8H8O2 có 4 đồng phân este chứa vòng benzene (C6H5COOCH3, thay đổi vị trí CH3).

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP