Đốt cháy hoàn toàn 29 6 gam hỗn...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Đốt cháy hoàn toàn 29,6 g...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CxHyCOOH và (COOH)2 thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Mặt khác, cũng 29,6 gam X khi tác dụng với lượng dư NaHCO3 thu được 0,5 mol CO2. Giá trị của m là:

  • A. 11 gam.
  • B. 22 gam.
  • C. 33 gam.
  • D. 44 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mX = mC + mH + mO
⇔29,6=1 2nCO2 + 0,8.2 + 16.2.0,5
(Vì nO=2nCOOH=nCO2 Xét trong phản ứng X + NaHCO3).
Từ đó, ta có: mCO2=44(g)

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP