Khi oxi hóa 2 9 gam anđehit X...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Khi oxi hóa 2,9 gam anđeh...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Khi oxi hóa 2,9 gam anđehit X ta thu được 4,5 gam axit cacboxylic tương ứng. Biết hiệu suất phản ứng là 100%. Vậy công thức của X là?.

  • A. CH2(CHO)2.
  • B. C2H4(CHO)2
  • C. CH3CHO.
  • D. OHC-CHO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chênh lệch khối lượng chính mà mO = 4,5 - 2,9 = 1,6 ⇒ nO = 0,1.
Xét trường hợp X đơn chức:
MX = 29 ⇒ không thỏa mãn.
Với X có 2 chức, nX = 0,1 : 2 = 0,05 mol

⇒ MX = 58.

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP