Chỉ được dùng một kim loại có thể...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Chỉ đượ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Chỉ được dùng một kim loại, có thể phân biệt các dung dịch muối sau đây : NH4NO3,
(NH4)2SO4, K2SO4. Kim loại đó là:
A. Cu B. Ba C. Al D. Na.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B vì cho Ba vào các dd trên tạo Ba(OH)2 vào

NH4NO3 có khí thoát ra

(NH4)2SO4 có khí và kết tủa tạo thành

K2SO4 có tủa tạo thành

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP