Chất nào tác dụng với N2 ở nhiệt...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Chất nà...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Chất nào tác dụng với N2 ở nhiệt độ thường
A. Mg

B. O2

C. Na

D. Li

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP