Cặp công thức của Litinitrua và nhôm nitrua...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Cặp côn...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Cặp công thức của Litinitrua và nhôm nitrua là:
A. LiN3 và Al3N

B. Li3N và AlN

C. Li2N3 và Al2N3

D. Li3N2 và Al3N2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP