Tìm các tính chất không thuộc về Nito?...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Tìm các...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Tìm các tính chất không thuộc về Nito?

a. Hóa lỏng ở nhiệt độ rất thấp -196oC

b. Có khả năng đông nhanh

c. Tan nhiều trong nước

d. Nặng hơn Oxi

e. Kém bền, dễ phân hủy thành Nito nguyên tử

A. a,c,d

B. a,b

C. c,d,e

D. b,c,e

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP