Phát biểu nào sau đây không đúng? A...

Chương 2: Cacbohiđrat Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Metyl a-g...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Metyl a-glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở.
  • B. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở.
  • C. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
  • D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Cả Glucozo và Fructozo đều có phản ứng tráng bạc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP