Cho các phát biểu sau: 1 Các peptit...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các phát biểu sau: 1) Các peptit đều có phả...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các phát biểu sau:
1) Các peptit đều có phản ứng màu biure.
2) Fructozo có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo Ag.
3) Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức mạch hở thu được CO2 và H2O số mol bằng nhau.
4) Mỡ động vật và dầu thực vật đều không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
Số phát biểu đúng là:

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Loại 1) vì Peptit phải có 2 liên kết peptit trở lên mới có phản ứng màu biure.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP