Trong các gluxit: glucozơ fructozơ mantozơ saccarozơ có...

Chương 2: Cacbohiđrat Trong các gluxit: glucozơ, fructozơ, mantozơ, s...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Trong các gluxit: glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ có bao nhiêu chất vừa có phản ứng tráng bạc vừa có khả năng làm mất màu nước brom?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Glucozo; mantozo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP