Lên men 360 gam glucozơ hiệu suất 75%...

Chương 2: Cacbohiđrat Lên men 360 gam glucozơ (hiệu suất 75%) thu đượ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Lên men 360 gam glucozơ (hiệu suất 75%) thu được khối lượng ancol etylic là:

  • A. 92 gam.
  • B. 184 gam.
  • C. 138 gam.
  • D. 148 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
⇒ netylic = 2 nGlucozo bđ.H% = 3 mol
⇒ mancol etylic = 138g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP