Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Khi đốt cháy hoàn toàn một amin...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 1,344 lít khí CO2, 0, 24 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức của X là

A. C4H9N. B. C3H7N. C.C2H7N. D. C3H9N.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sơ đồ phản ứng: CxHyN + O2 → N2 + CO2 + H2O

Bảo toàn nguyên tố N:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Bảo toàn nguyên tố C:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Bảo toàn nguyên tố H:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Suy ra X: C3H9N

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP