Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn h...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 750 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dần toàn bộ Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư). Thể tích còn khí lại là 350 ml. Các thể tích khí và hơi đo cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là

A. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8.

C. C2H6 và C3H8. D. C3H8 và C4H10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

VH2O = 750 -350 = 400 ml

Nếu hidrocacbon là ankan:

Vankan + Vamin = VH2O – (VCO2 +VN2) = 400 -350 =50ml

Bảo toàn nguyên tố H: 50.9 + 50.2n = 2.400 => n = 3,5 => hai ankan C3H6 và C4H8

Tham khảo các bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 3 khác:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP