Một amin đơn chức bậc một có 23...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Một amin đơn chức bậc một có 23...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Một amin đơn chức bậc một có 23,73% nitơ về khối lượng, số đồng phân cấu tạo có thể có của amin này là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đặt công thức amin là: RNH2

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

MRNH2 = 59 => R = 59 -16 = 43 (C3H7)

Công thức amin: C3H7NH2 (2 cấu tạo bậc 1)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP