Thuỷ phân hoàn toàn este X mạch hở...

Chương 1: Este - Lipit Thuỷ phân hoàn toàn este X mạch hở trong NaOH ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thuỷ phân hoàn toàn este X mạch hở trong NaOH thu được muối của một axit no và một ancol no (đều mạch hở). X không tác dụng với Na. Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 gấp 4 lần số mol X. Số chất thoả mãn điều kiện của X là

A.4. B. 5. C. 6. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CH3COOC2H5 ; HCOOCH2-CH2-CH3;

HCOOCH(CH3)-CH3; C2H5COOCH3;

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP