Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Oxit cao nhất của một nguyên tố nhó...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm A là R2O5. Trong hợp chất với hiđro thì hydro chiếm 17,647% về khối lượng. Nguyên tử khối của nguyên tố R là:

  • A. 31
  • B. 14
  • C. 39
  • D. 16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Theo qui tắc bát tử: R2O5 là oxit cao nhất
⇒ Hợp chất với hidro là RH3
%mH = 3/(R + 3) = 17,647%
⇒ R = 14 (N)

Đáp án đúng: B

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP