Có 6 chất rắn riêng biệt gồm CuO...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Có 6 chất rắn riêng biệt gồm Cu...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Có 6 chất rắn riêng biệt gồm CuO, FeO, Fe3O4, MnO2, Ag2O và hỗn hợp (Fe + FeO). Có thể dùng dung dịch chứa chất nào sau đây để phân biệt 6 chất rắn trên ?

A. H2SO4 đặc nguội B. HCl loãng, đun nóng

C. HNO3 loãng D, H2SO4 loãng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Thuốc thử cần dùng là dung dịch HCl loãng, đun nóng

CuO + HCl → dung dịch màu xanh dương

FeO + HCl → dung dịch màu xanh nhạt

Fe3O4 + HCl → dung dịch màu vàng

MnO2 + HCl → dung dịch màu vàng lục

Ag2O + HCl → chất rắn chuyển nâu đen sang trắng

(Fe + FeO ) + HCl → khí, dung dịch màu xanh nhạt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP