Dãy chất nào sau đây phản ứng với...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Dãy chất nào sau đây p...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Dãy chất nào sau đây phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa Ag?

  • A. C2H5CHO, C3H4.
  • B. CH3CHO, HCOOH.
  • C C2H2, CH3CHO.
  • D. CH3COOH, CH3CHO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Chất có nhóm CHO có khả năng phản ứng tráng bạc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP