Cho 0 1 mol anđehit fomic tác dụng...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Cho 0,1 mol anđehit fomic...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Cho 0,1 mol anđehit fomic tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

  • A. 32,4
  • B. 27,0
  • C. 43,2
  • D. 21,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

1 mol HCHO → 4Ag
⇒ nAg = 0,4 mol
⇒ mAg = 43,2 g ​

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP