Axit 2 4 – hexadienoic Axit sorbic được...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Axit 2,4 – hexadienoic (A...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Axit 2,4 – hexadienoic (Axit sorbic) được sử dụng để bảo quản thực phẩm có công thức là

  • A. C6H12O2
  • B. C6H8O2
  • C. C6H10O4
  • D. C6H14O4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Nếu không nhớ công thức chất thì có thể loại suy được 2 đáp án nhờ tên gọi của chất.

Axit 2,4 – hexadienoic ⇒ có 2 nhóm –COOH ⇒ có 4 oxi ⇒ Loại A, B.

Đáp án đúng: D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP