Mức độ phân cực của liên kết hoá...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Mức độ phân cực của liên kết hoá họ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Mức độ phân cực của liên kết hoá học trong các phân tử được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là:

  • A. HI, HCl, HBr
  • B. HCl, HBr, HI
  • C. HBr, HI, HCl
  • D. HI, HBr, HCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Vì từ Cl → Br → I thì bán kính tăng rất nhanh trong khi độ âm điện lại giảm chậm
⇒ Độ phân cực H-X nhìn chung là tăng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP