Dung dịch của chất nào sau đây không...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Dung dịch của chất nào sau đây ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím:

  • A. Glyxin (NH2CH2-COOH)
  • B. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)
  • C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH)
  • D. Natriphenolat (C6H5ONa)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP