Hợp chất X có công thức phân tử...

Chương 1: Este - Lipit Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O3. Cho 5,...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O3. Cho 5,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 4,9 gam muối. Công thức cấu tạo đúng của X là?

  • A. HOCH2COOCH3
  • B. CH3CH2COOCH3
  • C. HOCH2COOC2H5
  • D. CH3COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

nX=0,05 mol

⇒ RCOONa có:

Mmuoi=4,9/0,05= 98

⇒ R=31

⇒ R:HOCH2−

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP