Phương trình ion rút gọn của phản ứng...

Chương 1: Sự Điện Li Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết: ...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

  • A. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.
  • B. Không tồn tại phân tử trong dung dịch chất điện ly.
  • C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện ly.
  • D. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP