Nhận định nào sau đây luôn đúng? A...

Chương 1: Sự Điện Li Nhận định nào sau đây luôn đúng? A. Điện phân d...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Nhận định nào sau đây luôn đúng?

  • A. Điện phân dung dịch H2SO4 với điện cực trơ có màng ngăn, pH dung dịch giảm.
  • B. Điện phân dung dịch muối MCln với điện cực trơ có màng ngăn, dung dịch sau điện phân có pH > 7.
  • C. Điện phân dung dịch muối M(NO3)n với điện cực trơ có màng ngăn, dung dịch sau điện phân có pH < 7.
  • D. Điện phân dung dịch NaHSO4 với điện cực trơ có màng ngăn, pH dung dịch không đổi

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Khi điện phân dung dịch H2SO4 thì nước bị điện phân ⇒ nồng độ axit tăng
⇒ CH+ tăng ​⇒ pH giảm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP