Chất nào sau đây không có khả năng...

Chương 1: Sự Điện Li Chất nào sau đây không có khả năng dẫn điện? A....

0
Chương 1: Sự Điện Li

Chất nào sau đây không có khả năng dẫn điện?

  • A. NaOH nóng chảy.
  • B. NaCl nóng chảy.
  • C. NaOH trong nước.
  • D. NaCl rắn khan.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP