Trung hoà 100 ml dung dịch KOH 1M...

Chương 1: Sự Điện Li Trung hoà 100 ml dung dịch KOH 1M cần dùng V ml ...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Trung hoà 100 ml dung dịch KOH 1M cần dùng V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:

  • A. 400 ml
  • B. 200 ml
  • C. 300 ml
  • D. 100 m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

nH+ = nOH- = 0,1 mol
⇒ V = 100ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP