Chất nào sau đây thuộc loại chất điện...

Chương 1: Sự Điện Li Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? ...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

  • A. H2O.
  • B. C2H5OH.
  • C. NaCl.
  • D. CH3COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP