Cho 12 1 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 12,1 gam hỗn hợp X gồm mety...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 12,1 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin (tỉ lệ mol 1 : 2) phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M, thu được m gam muối. Giá trị của m là

  • A. 23,05.
  • B. 22,75.
  • C. 6,75.
  • D. 16,3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Có : nCH3NH2 = 0,1 ; n(CH3)2NH = 0,2 mol

nHCl = 0,3 mol

Tổng quát : RN + HCl → RNHCl

=> mmuối = mamin + mHCl = 23,05g

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP