Phản ứng nào cho dưới đây là phản...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phản ứng nào cho dưới đây là ph...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phản ứng nào cho dưới đây là phản ứng màu biure.

  • A. Cho dung dịch lòng trắng trứng với HNO3.
  • B. Cho dung dịch lòng trắng trứng với Cu(OH)2 .
  • C. Cho dung dịch glucozơ phản ứng với AgNO3/NH3.
  • D. Cho I2 vào hồ tinh bột.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Dung dịch lòng trắng trứng có thành phần chính là Protein nên có phản ứng màu Biure.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP