Dung dịch nào sau đây khi cho quỳ...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Dung dịch nào sau đây khi cho q...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Dung dịch nào sau đây khi cho quỳ tím vào thì quỳ tím thành màu xanh?

  • A. Lysin
  • B. Valin
  • C. Glyxin
  • D. Alanin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP