Chất nào sau đây là amin bậc 2?...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất nào sau đây là amin bậc 2?...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất nào sau đây là amin bậc 2?

  • A. (CH3)3N.
  • B. CH3NHC2H5.
  • C. C6H5NH2.
  • D. (CH3)2CHNH2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP