Cho các chất sau: lysin axit glutamic valin...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho các chất sau: lysin, axit g...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho các chất sau: lysin, axit glutamic, valin, glyxin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm quỳ tím chuyển màu hồng, màu xanh và không đổi màu lần lượt là

  • A. 1,2,4
  • B. 3,1,3
  • C. 2,2,3
  • D. 2,1,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Số chất làm quỳ tím chuyển màu hồng là : axit glutamic

Chất làm quỳ tím sang màu xanh: lysin, trimetylamin

Chất không làm đổi màu quỳ tím: valin, glyxin,alanin, anilin.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP