Phát biểu nào sau đây là đúng khi...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phát biểu nào sau đây là đúng k...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về aminoaxit ?

  • A. Dung dịch aminoaxit luôn đổi màu quỳ tím.
  • B. Là hợp chất hữu cơ đa chức.
  • C. Hầu hết ở thể rắn, ít tan trong nước.
  • D. Aminoaxit tồn tại trong thiên nhiên thường là α-aminoaxit.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

A. Sai, NH2CH2COOH, NH2CH(CH3)COOH…không làm đổi màu quỳ tím.

B. Sai. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH).

C. Sai. Amino axit là chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tantrong nước vì tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP