Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Dung dịch nào sau đây làm quỳ t...

7
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

  • A. Glyxin.
  • B. Metylamin.
  • C. Anilin.
  • D. Glucozơ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1

Đáp án đúng: B

Amin có tính bazơ nên làm quỳ hóa xanh

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP