Chất không có khả năng làm xanh quỳ...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất không có khả năng làm xanh...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất không có khả năng làm xanh quỳ tím là:

  • A. amoniac.
  • B. kali hiđroxit.
  • C. anilin.
  • D. lysin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP