Cho m gam hỗn hợp X gồm axit...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho m gam hỗn hợp X gồm axit gl...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được (m + 9,125) gam muối. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 7,7) gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

  • A. 39,60.
  • B. 32,25.
  • C. 26,40.
  • D. 33,75.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

nHCl = nGlu + nVal = 9,125/36,5 = 0,25

nNaOH = 2nGlu + nVal = 7,7/22 = 0,35 ⇒ nGlu = 0,1 và nVal = 0,15

m= 0,1.147 + 0,15.117 = 32,25

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP