Cho phản ứng: Cu + HNO3 → Cu...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho phản ứng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho phản ứng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Khi hệ số cân bằng phản ứng là nguyên và tối giản thì số phân tử HNO3 bị khử là:

  • A. 20
  • B. 2
  • C. 11
  • D. 8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3Cu + 8HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
⇒ 6 phân tử HNO3 dùng làm môi trường và 2 phân tử HNO3 bị khử

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP