Cho các nguyên tố: Al Z = 13...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho các nguyên tố: Al (Z = 13), Si ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho các nguyên tố: Al (Z = 13), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:

  • A. Mg, Si, Al
  • B. Mg, Al, Si.
  • C. Si, Al, Mg.
  • D. Si, Mg, Al

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Al: 1s22s22p63s23p1 (nhóm IIIA, chu kỳ 3)
Si: 1s22s22p63s23p2 (nhóm IVA, chu kỳ 3)
Mg: 1s22s22p63s2 (nhóm IIA, chu kỳ 3)
Cùng chu kỳ, đi từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP